Koulutus / Tuki


Koulutukset toteutetaan joko asiakkaan yksilöityjen tarpeiden mukaisesti tai vakioitujen kurssiohjelmien mukaan – tai näitä yhdistelemällä. Asiakkaan oma tarve on aina koulutuksen suunnittelun lähtökohta. Tulemme sinne missä käyttäjätkin ovat tai vuokraamme tarpeen mukaan koulutus- ja ATK-tilat läheltä asiakasta.

Tuotetukemme palvelee numeroissa: +358 10 309 4257 ja +358 10 309 4268  sekä sähköpostiosoitteessa support-ic@selltracon.fi

Noudatamme kaikissa palvelu- ja lisenssitoimituksissa IT2015 sopimusehtoja.

Ota yhteyttä meihin puhelimitse (puh. +358 10 309 4250) tai sähköpostitse (info@selltracon.fi).