PlaNet+

PlaNet+-projektinhallintaohjelmisto on tarkoitettu erityisesti rakennushankkeiden suunnittelun ja ohjauksen apuvälineeksi. Tavallisen PlaNet-ohjelmiston ominaisuuksien lisäksi sillä laaditaan projektin paikka-aikakaavio sekä hankinta- ja kalustoaikataulut sekä seurantaan projektin etenemistä seurantamatriisilla.

Kaikki toiminnot ovat keskenään integroituja, joten projektin muutoksien vaikutukset näkyvät heti aikataulun lisäksi myös resurssien kuormituksessa, kassavirtakuvaajissa sekä hankintojen ja kaluston ajoituksessa.

Lataa Demo täältä!