Scudo Pro

Scudo Pro on nykyaikainen ja helppokäyttöinen työkalu projektien kustannusvalvontaan ja
hankintojen hallintaan. Tuotteella laadit projektin budjetin, kirjaat sitoumat ja ennustat
loppukustannukset.

Hankintojen hallintalaajennuksen avulla ylläpidät toimittajien perustiedot ja kausisopimukset
sekä hyödynnät valmiiksi määriteltyjä nimikkeistöjä tarjouspyyntöjen laadinnassa.
Hankintojen hallinnan tiedot linkittyvät kätevästi toteutusvaiheen tilausten kirjaamiseen.