Scudo Pro

Scudo Pro on nykyaikainen ja helppokäyttöinen työkalu projektien kustannusvalvontaan ja
hankintojen hallintaan. Tuotteella laadit projektin budjetin, kirjaat sitoumat ja ennustat
loppukustannukset.

Hankintojen hallintalaajennuksen avulla ylläpidät toimittajien perustiedot ja kausisopimukset
sekä hyödynnät valmiiksi määriteltyjä nimikkeistöjä tarjouspyyntöjen laadinnassa.
Hankintojen hallinnan tiedot linkittyvät kätevästi toteutusvaiheen tilausten kirjaamiseen.

Scudo Pro on SaaS (Software as a Service) periaatteella tarjottava palvelu projektien kustannusohjaukseen sisältäen kustannusvalvonnan, tulojen hallinnan ja hankintatoimen toiminteet. Scudo Pron käyttöä varten tarvitaan ainoastaan internet-selain, eikä loppukäyttäjän tarvitse asentaa kolmansien osapuolien tuotteita.

Scudo Pro -palvelu on kehitetty erityisesti kustannusohjauksen tarpeita ajatellen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi, mutta samalla mahdollistaen tietokantapohjaisen järjestelmän edut moniprojekti ja monikäyttäjävaatimusten mukaisesti. Scudo Pro palvelee kaikkia niitä projektiorganisaation jäseniä, jotka ovat vastuussa projektin budjetoinnista, kustannusvalvonnasta ja loppukustannusennusteiden ylläpidosta.

Scudo Pro -palvelu on riippumaton projektin laajuudesta tai tyypistä. Järjestelmä soveltuukin käytettäväksi kaiken tyyppisissä projekteissa: mm. teollisuudessa, rakentamisessa ja kiinteistöliiketoiminnassa ja niihin liittyvissä investointi-, korjaus- ja laajennusprojekteissa. Järjestelmän käyttäjinä voivat olla niin tilaajan, toimittajan kuin urakoitsijan edustajat, tai heitä palvelevat projektitoiminnan konsultti- ja palveluyritykset.

Tiedonsiirto mahdollistaa ratkaisun liittämisen organisaation muihin järjestelmiin. Scudo Pro on liitetty eri toimialoilla useisiin kaupallisiin sovelluksiin – kuten toiminnanohjausjärjestelmiin, kirjanpitojärjestelmiin ja laskutusohjelmiin.

Sopimukset eivät aina etene suunnitelman mukaisesti. Jotta projektia hallitaan, tulee tavoitteiden toteutumista seurata ja reagoimalla ajoissa muutoksiin, vaikutuksia pystytään ennustamaan ja saadaan aikaa korjaaville toimille. Scudo pro:n avulla voidaan heti reagoida poikkeamiin tarvittavalla tavalla, ja näin ohjata projektin loppukustannusennustetta.

Scudo Pro on monen käyttäjän järjestelmä, jolla usea henkilö voi yhtäaikaisesti toimia samassa projektissa tehden arvokkaita havainnointeja ja raportoida reaaliaikaisesti vaikka toiselta puolelta maapalloa.