Selltracon Oy Selltracon Oy Projektihallinnan työkalut, koulutus
konsultointi sekä tukipalvelut
PlaNet projektinhallinta Projektien aikataulutus (GANTT ja PERT -kaaviot),
resurssointi sekä kustannusten hallinta
Scudo Pro kustannusohjaus Budjetointi ja loppukustannusennuste,
Sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset sekä kassavirta
Portfoliohallinta
Verottajan rakentamisen tiedonantovelvollisuus
PlaNet+ Projektin paikka-aikakaavio (vinoviivat), hankinta- ja kalustoaikataulut
sekä projektin paikkajaotteinen seuranta (vinjet seurantamatriisi)
Meiltä parhaat projektinhallinnan työkalut ! PlaNet, PlaNet+, Scudo Pro, Powerproject, Bidcon, Sitecon
ja monta muuta - lue lisää tuotteet -välilehdeltä!

“Edistämme yritysten toimintaa ja kannattavuutta tarjoamalla heille

projektinhallintaan parhaat työkalut sekä koulutuksen.”

Selltracon Oy on kotimainen, suomalaisomisteinen, projektihallintaan keskittynyt yritys. Yhtiö myy, kouluttaa ja konsultoi projektihallinnan eri osa-alueille suunnattujen tuoteperheiden tuotteita sekä kouluttaa projektinhallintaa.


Toimimme pääkaupunkiseudulta käsin usean eri toimialan parhaisiin käytäntöihin ja pitkään kokemukseemme pohjautuen. Myytävät tuotteet ja palvelut kattavat kaikki projektien onnistuneessa suunnittelussa ja ohjauksessa tarvittavat ominaisuudet kuten aikataulusuunnittelun, resurssoinnin, kustannusohjauksen, hankintojen- ja kalustonsuunnittelun osa-alueet yksittäisestä projektista aina laajan projektisalkun hallinnoimiseen ja raportointiin asti.


Toimimme laajasti muun muassa PlaNet ja PlaNet+ lisenssien myyjänä sekä kouluttajana. Teemme paljon ko. tuotteiden koulutuksia (perus- jatko- sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä -kursseja) sekä konsultointeja. Kauttamme saatte mallipohjia erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten aikataulutus, urakka-, tarjouslaskenta, resurssi-, kustannussuunnittelu ja -seuranta. Jos tarvittavaa mallia ei ole vielä olemassa – me teemme sen!